วันที่ 4 มกราคม 2559 นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล นำคณะตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
เข้าเยี่ยมนายสิทธิชัย พุดกลาง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว
นายโกวิทย์ สละชั่ว ผอ.กศน.จังหวัดสระแก้ว
และนายอาส พ้นเหตุ ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559

1

2

3

4

5

6 


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook