วันที่ 22 มกราคม 2559 นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล นำคณะตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เข้าเยี่ยมนายศานิตย์ นาคสุขศรี สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559

DSC 0649 resize 

DSC 0652 resize

DSC 0660 resize


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook