วันที่ 4 มกราคม 2559 นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล นำคณะตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
เข้าเยี่ยมนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
และนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559

1

2

3

4

5

6


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook