สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Fan Page กิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว Activity Student Skcc 

>>>https://www.facebook.com/pg/studentskcc/photos/?tab=album&album_id=2246244022146986&ref=page_internal

วันนี้(10 พ.ย. 62) วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นำโดยนายศานิตย์ นาคสุขศรี ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

และข้าราชการอาจารย์วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

ในโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพประชาชนจังหวัดสระแก้ว

และลงพื้นที่ศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ บ้านท่าแยก บ้านน้อย และบ้านท่ากะบาก อำเเภอเเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook