สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Fan Page กิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว Activity Student Skcc 

>>>https://www.facebook.com/pg/studentskcc/photos/?tab=album&album_id=2247773808660674&ref=page_internal

 วันนี้(11 พ.ย. 62) วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นำโดยนายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

และข้าราชการอาจารย์วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูประถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในการติดตามว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูประถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว


e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook