ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิตพัฒนาผู้เรียนพัฒนาวิชาการ English & Science Camp ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสระแก้ว
และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อนักศึกษา กศน. กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

IMG 9026

IMG 9054

IMG 9065

IMG 9071

IMG 9093

IMG 9117

IMG 9125


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook