โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างอาชีพ ส่งเสริมองค์ความรู้สมุนไพรในท้องถิ่น ;

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพจากดอกแก้ว 

เอกสารเพิ่มเติ่ม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>https://drive.google.com/open?id=1TrbUL8CrUuaK0ac2lEHYBZfceIwPwI4t


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook