วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ถนนสุวรรณศร
ตำบลท่าเกษม
อำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

โทรศัพท์ 037-425487
โทรสาร 037-425291