นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้รับบทแสดงเป็นพราหมณ์ศิวไกวัลยะ ในการแสดงแสง สี เสียง เนื่องในวันมาฆบูชา ชุด "คืนฝัน สันติ โลกา บูชามาฆปูรมี"
ในงาน "มาฆปูรมีศรีสระแก้ว" ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๐ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ (วันมาฆบูชา)
ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

1

2

3

4


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook