กิจการนักศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ อาจารย์พิเศษ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ครบรอบ 30 วัน วันสวรรคต รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook