ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
โดยผ่านองค์กร IM ปี 2560 ครั้งที่ 1

- รับสมัครเพศชาย
- รับสมัคร วันที่ 20-24กุมภาพันธ์ 2560
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
- สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
- สอบสมรรถภาพร่างกายและสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560

รายละเอียด คลิก

ประกาศและตัวอย่างข้อสอบ คลิก

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook