ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ประธานในพิธีเปิดโดยนายศิระพจต์  จริยาวุฒิกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว วิทยากรโดย นางแฉล้ม  เพ็ชรไทย ภูมิปัญญาการทำขนมไทย จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ การทำขนมกล้วย เค้กกล้วยหอม ถั่วแปบ และสาคูไส้หมู ณ โรงเรียนเมืองไผ่ ตำบลเมืองไผ่

อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

 


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook