โครงการพลังปัญญาต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2561
18-19 ธันวาคม 2560
อบรม “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน” การแปรรูปหมู
หมูแดดเดียว หมูกระเทียม หมูหยอง
วิทยากรโดย นางนิภาพร เตชสิทธิผล ภูมิปัญญาการแปรรูปหมู
ณ หมู่ 16 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

1

2

3

4

5

6


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook