นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 – 9 กรกฎาคม 2562

1


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook