รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการแข่งขันหลักสูตร Microsoft Office Specialist Certificate โครงการ NetGen2
โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

1 


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook