ขอแสดงความยินดีกับ น.ศ.วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงค่านิยม 12 ประการ

ในโครงการบัณฑิตไทยโตไปไม่โกง ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

5 

2

1


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook