ชาวบ้านหนองน้ำใสและวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จ.สระแก้ว
รวมกันคิดค้นนำวัตถุดิบที่มีมากในพื้นที่ อย่างมันสำปะหลัง ทุเรียน มาทำเป็นทองม้วน
โครงการการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพชุมชนจากผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

1

2

3

4

 


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook