วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับอนุปริญญา ภาคเสาร์-อาทิตย์
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครทางInternet คลิกที่นี่>>>
สอบถามรายละเอียดโทร 037-425487
เพจวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
https://www.facebook.com/skccpage

ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook