สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่>>>กิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว Activity Student Skcc

 เช้าวันนี้(วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

พร้อมด้วยพระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี ประธานสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม เปิดโครงการ

“รวมพลังบวรฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาลงแขกเกี่ยวข้าว” ณ สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม

ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

2

3

4


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook