สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Fan Page กิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว Activity Student Skcc

>>>https://www.facebook.com/pg/studentskcc/photos/?tab=album&album_id=2258584250912963&ref=page_internal

 วันนี้(16 พ.ย. 62) นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

นายสุรชัย ตันชัชวาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

และนางสาวฐิติมา มีช้าง ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นำนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา

“รวมพลังบวรฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2562” ในโครงการกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน ปี 2563

ณ #สวนฮักนาแพง #สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook