1

 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าตรวจเยี่ยมผลงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วันที่ 2 กันยายน 2562