การเสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพจากภูมิปัญญารู้คุณค่าชุมชน เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเตียน
16-18 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

37191166 282122852529925 798917114520928256 n

37327766 284113918997485 4292901734558203904 n

บานหนองเตยน ๑๘๐๗๒๐ 0149

บานหนองเตยน ๑๘๐๗๒๐ 0114

บานหนองเตยน ๑๘๐๗๒๐ 0138

37275291 283142719094605 4163344518520766464 n

37373323 284114892330721 8394794123000807424 n


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook