สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Fan Page กิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว Activity Student Skcc

>>>https://www.facebook.com/pg/studentskcc/photos/?tab=album&album_id=2325103444261043&ref=page_internal

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 นายศานิตย์ นาคสุขศรี ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ให้เกียตริเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี

ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 


e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook