สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Fan Page กิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว Activity Student Skcc

>>>https://www.facebook.com/pg/studentskcc/photos/?tab=album&album_id=2264745340296854&ref=page_internal

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

นำข้าราชการครู และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร."

โดยมี พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ประธานในพิธี

ทำพิธีเปิด ถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมนำกำลังพลจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ /ทำความสะอาด/

เก็บวัชพืช และขยะในร่องระบายน้ำของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว


e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook