ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลชาย
รางวัลชนะเลิศ แชร์บอลหญิง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง วอลเลย์บอลหญิง
การแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 "อุทัยธานีเกมส์"
มิตรภาพ น้ำใจ เหนือชัยชนะ
31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561
ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

2

7

8

9