วชช.สระแก้ว ออกสื่อ

วชช.สระแก้วลงพื้นที่จริง ลุยช่วยน้ำท่วมที่ "อยุธยา"

วชช.สระแก้ว ปลูกจิตสำนึก "เรียนรู้ตอบแทนคุณสังคม" น้ำใจ "ซับน้ำตาไทย" (ไทยรัฐ)

อ่านต่อที่  Click link

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook