สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS มาถ่ายทำการทอผ้า
ณ บ้านไทรงาม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
9 ตุลาคม 2560
งานวิจัยการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

1

2

3

4