การฝึกอบรม

หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกล้วย

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสู่อาเซียน

การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2558

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชาย

คลิกดูภาพข่าว

IMG 4005 resize

IMG 4100 resize

IMG 4113 resize

IMG 4117 resize

IMG 4128 resize

IMG 4147 resize

IMG 4157 resize 


e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook