สามารถดูรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

1. ประกาศเรื่อง การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ออนไลน์) คลิกที่นี่>>>

2. ตารางสอบปลายภาค 2/2563 (ออนไลน์) คลิกที่นี่>>>


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook