กำหนดการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 – 4 กันยายน 2559
วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 17.00-20.00 น.
และวันเสาร์-อาทิตย์เวลา 09.00-16.00 น (เฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์)

ตารางเรียน คลิก

ผลการสอบ คลิก

 


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook