ประธานสภา ผู้อำนวยการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ร่วมทอดผ้าป่าสร้างองค์พระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา”
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ วัดเทพประธาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 29 พฤษภาคม 2559

TAT20 20Phra20Phutthametta20 021

IMG 8854

IMG 8856

IMG 8858

IMG 8868


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook