ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นประธานเปิดค่ายอาสายุวกาชาด กศน.กบินทร์บุรี
ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 29 พฤษภาคม 2559

IMG 8827

IMG 8835

IMG 8841

IMG 8844


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook