วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นำโดยนายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ สร้างสุข”
ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2559 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

1

2

3

4


e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook